Styrelsen

Sedan mars 2021 består styrelsen av följande personer:

Ordförande
Fredrik Esseen

Vice ordförande
Göran Nilsson

Sekreterare
Theresia Bohman Käck

Kassör
Ulrika Bernström

Ledamöter
Jan-Åke Johansson
Johanna Granlöf
Suzette Johansson
Benny Svensson
Madeleine Svensson