Styrelsen

Sedan september 2022 består styrelsen av följande personer:

Ordförande
Fredrik Esseen

Sekreterare
Benny Svensson

Kassör
Jan-Åke Johansson

Ledamöter
Mohamad Al-Hindi
Madeleine Silfverberg
Andreas Kvarnström
Erika Artmo